به یاد در گذشتگان منا
توسط : mansoor43

سرزمین ذبح وقربان شد گل از قربانیان

پر کشیدن حاجیان تا آسمان با عرشیان

شد منا بار دیگــر آرامگاه مهر و عشق

لاله ها پرپر شدند پژمرده گشته گلسِتان

فی البداهه: منصور مقدم 5/7/1394

روح در گذشتگان منی شاد شادی روح پرفتوحشان صلوات

يکشنبه 5/7/1394 - 20:14
پسندیدم 0
UserName