عید دوستی، قریان
توسط : mansoor43

هر عــــلاقه غیر حق گیر زوال

دوستـــــی با حق بود اصل مدل

عیدقربان است وعشق ودوستی

شاد باشید و کنید شادی به سال

فی البداهه: منصور مقدم 2/7/1394

عید قربان بر همه مبارک باد

پنج شنبه 2/7/1394 - 16:9
پسندیدم 0
UserName