بهترین یاور
توسط : mansoor43

باور شــد هر درختی با یقین

کو رفیقی داشت برتر نازنین

بهترین یاراست برادردوستان

قدر این دُر را بـدانید مؤمنین

فی البداهه: منصور مقدم 29/6/1394

يکشنبه 29/6/1394 - 10:49
پسندیدم 0
UserName