یاروان مهدی (عج)
توسط : mansoor43

 گــــر خــــــــــواهی گل شوی از یاوران

خیرخواهی کن صبوری مهربانی مهربان

اهل  قرآن و  ولایت با  نماــــزی  پایدار

العجل خوان با دل وشوهمزبان باعاشقان 

فی البداهه: منصور مقدم 28/6/1394

شنبه 28/6/1394 - 19:59
پسندیدم 0
UserName