داستان هائی از زندگانی زندگانی حضرت علی (ع) 592

 

شباهتى میان على (ع ) و عیسى (ع )

 بیشتر ما داستان زن زناكارى كه مردم او را نزد حضرت مسیح (علیه السلام ) آوردند و از او خواستند كه به خاطر خطایش سنگسارش ‍ كند را شنیده ایم ولى حضرت عیسى (علیه السلام ) به آنها فرمود: هر كس ‍ تاكنون هیچ لغزشى از او سر نزده او را سنگسار كند و پس از این خطاب همه سرافكنده رفتند و جز حضرت عیسى (علیه السلام ) و یارانش كسى نماند. اما زنى نیز نزد حضرت على (علیه السلام ) آمد و اقرار به زنا كرد. حضرت امیر (علیه السلام ) فرمود: كه مردم جمع شوند و منادى ندا در داد و مردم جمع شدند،حضرت پس از ستایش و ثناى خداوند سبحان فرمود: من فردا این زن را خواهم آورد و حد شرعى را بر او جارى خواهم ساخت شما نیز به همراه مشتى سنگ حاضر شوید. فرداى آن روز حضرت زن زنا كار را به میدان آورد و مردم نیز با سنگهاى خود گرد هم آمدند. حضرت نیز بر قاطرى سوار شد و انگشت بر گوش مباركش نهاد و با صدایى بلند فرمود: اى مردم خداى بزرگ با پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم خود عهدى كرد و او نیز همان عهد را با من نمود و آن این است كه كسى كه خود در خور حدى است در اجراى حدى شركت نكند...پس هر آن كس كه بر او حدى مانند حد این زن است حق ندارد بر این زن حد جارى سازد و سنگى بر او افكند تمام مردم جز امام و دو فرزند عزیزش ‍ امام حسن و امام حسین علیهم السلام برگشتند چنانكه جز حضرت عیسى و حواریونش مردم همه خجلت زده خود را به كنارى كشیدند!

 

 

پنج شنبه 26/6/1394 - 10:6
پسندیدم 0
UserName