داستان هائی از زندگانی زندگانی حضرت علی (ع) 591

 

نظارت در حكومت

 حضرت على (علیه السلام ) به هنگام در دست گرفتن حكومت اسلامى بر منبر رفت و پس از ستایش خداوند فرمود: سوگند به خدا، تا هنگامى كه یك نخل در مدینه داشته باشم از بیت المال چیزى بر نمى دارم درست بیندیشید كه آیا وقتى من خود از بیت المال مسلمانان به خود سهمى نمى دهم مى توانم آن را به شما بدهم ؟ در این موقع عقیل برادر حضرت امیر (علیه السلام ) از جا برخاست و گفت : یا على (علیه السلام ) مرا با سیاه پوستى كه در مدینه است برابر مى نهى ؟ حضرت فرمود: بنشین برادر، مگر جز تو كسى در اینجا نبود كه حرف بزند تو بر آن سیاه پوست هیچ برترى ندارى مگر به مزیت در ایمان و یا پرهیزكارى .

 

پنج شنبه 26/6/1394 - 10:1
پسندیدم 0
UserName