داستان هائی از زندگانی زندگانی حضرت علی (ع) 586

 

دعاى مخصوص  ابن عباس گوید: على ابن ابیطالب (علیه السلام ) نزد پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم آمد و چیزى از آن حضرت در خواست كرد پیغمبر صلى الله علیه و آله و سلم به او فرمود: یا على به حق آنكه مرا به پیغمبرى فرستاد سوگند كه نزد من هیچ از كم و بیش نیست ولى تو را چیزى مى آموزم كه دوست من جبرئیل براى من آورد و گفت : یا محمد این هدیه اى است از نرد خداى عزوجل كه تو را با آن گرامى داشته و به هیچ كس از پیغمبران پیشین این هدیه را نداده است و آن نوزده جمله است كه هر دلسوخته و هر مصیبت زده و هر اندوهناك و هر غمناك و هر كسى كه در خطر دزد و آتش ‍ سوزى باشد آنها را بخواند و هر بنده اى كه از پادشاهى بترسد آن كلمات را بگوید خداوند براى او وسیله رهایى فراهم سازد و آن نوزده جمله است كه چهار جمله آن بر پیشانى اسرافیل نوشته شده و چهار جمله اش ‍ بر پیشانى میكائیل و چهار جمله آن بر گرداگرد عرش و چهار جمله اش بر پیشانى جبرئیل و سه كلمه آن در جائى كه خدا خواسته است نوشته شده است . على (علیه السلام ) عرض كرد: یا رسول الله چگونه آنها را بخوانیم ؟ حضرت فرمود: بگو یا عماد من لا عماد له و یا كریم العفو و یا حسن البلاء و یا عظیم الرجاء و یا عون الضعفاء و یا منقذ الغرقى و یا منجى الهلكى یا محسن یا مجمل یا منعم یا مفضل انت الذى سجد لك سواد اللیل و نورالنهار و ضوء القمر و شعاع الشمس و دوى الماء و خفیف الشجر یا الله یا الله یا الله انت وحدك لا شریك لك آنگاه مى گویى بارالها! با من چنین و چنان كن كه بطور مسلم از جاى خود بر نخیزى تا اینكه دعاى تو مستجاب شود.

 

 

چهارشنبه 25/6/1394 - 9:13
پسندیدم 0
UserName