داستان هائی از زندگانی زندگانی حضرت علی (ع) 584

 

صاحب سر پیامبر (ص )

  از ابوذر غفارى روایت شده است كه رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم مرا براى احضار على (علیه السلام ) به خانه آن حضرت فرستاد من به در خانه على (علیه السلام ) آمدم و او را صدا زدم ولى كسى جواب نگفت . من تعجب كردم موقعى كه دیدم آسیاى دستى در خانه آن حضرت خودبخود مى گردد بدون اینكه كسى او را به گردش آورد. من على (علیه السلام ) را صدا كردم و آن حضرت نزد رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم آمد. پیغمبر صلى الله علیه و آله و سلم با او آهسته سخنى گفت كه من نفهمیدم آنگاه به رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم عرض كردم جاى تعجب است از آسیابى كه در خانه على (علیه السلام ) خودبخود مى گردد، بدون اینكه كسى آن را به حركت در آورد. رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم فرمود: خداوند قلب و جوارح دخترم فاطمه علیهاالسلام را از ایمان و یقین پر ساخته و البته خدا از ضعف بدنى او آگاه است و او را در كارهایش كمك مى نماید. آیا نمى دانى كه خداوند را فرشتگانى است كه آنها را براى كمك به آل محمد صلى الله علیه و آله و سلم گمارده است .

السلام ) كردند و فرمودند: پسر عمویت فدایت شود تو هم از این شیر بنوش .

 

 

سه شنبه 24/6/1394 - 12:30
پسندیدم 0
UserName