داستان هائی از زندگانی زندگانی حضرت علی (ع) 580

 

عظمت على (ع ) مانند سوره توحید است

  رسول اكرم صلى الله علیه و آله و سلم به برخى از كسانى كه در لشكر اسلام به همراهى على صلى الله علیه و آله و سلم به جنگ ذات السلاسل رفته بودند فرمود: امیر و فرمانده خود(یعنى على (علیه السلام )) را چگونه دیدید؟ عرض كردند: چیزى غیر از خوبى از او ندیدیم ، جز آنكه در تمام نمازها كه ما پشت سر او مى خواندیم سوره (قل هو الله احد) را مى خواند رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم فرمود: من این مطب را از او خواهم پرسید. چون على (علیه السلام ) به نزد پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم آمد آن حضرت به او فرمود: یا على چرا در تمام نمازهایى كه با ایشان خواندى جز سوره اخلاص سوره دیگرى نخواندى ؟ عرض كرد اى رسول خدا این سوره را دوست دارم . پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم فرمود: براستى كه خدا نیز تو را دوست دارد چنانچه تو سوره توحید را دوست دارى سپس فرمود: اى على اگر من نمى ترسیدم از اینكه گروههایى از مسلمانان درباره تو بگویند آنچه را كه نصارى (مسیحیان ) درباره عیسى بن مریم گفتند (اینكه او را خدا یا پسر خدا خواندند) امروز سخنى درباره تو مى گفتم كه به هیچ گروهى از مردم نگذرى جز آنكه خاك زیر پایت را (براى تبرك و تیمن ) بردارند

 

دوشنبه 23/6/1394 - 11:55
پسندیدم 0
UserName