داستان هائی از زندگانی زندگانی حضرت علی (ع) 577

 

حبل الله كیست ؟

 روزى پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم در مسجد میان اصحاب نشسته بود، رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم فرمود اكنون كسى را در وارد مى شود كه اهل بهشت است پس از چند لحظه مرد بلند قامتى كه به اهالى مصر شبیه بود وارد شد و عرض كرد یا رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم اینكه خداوند مى فرماید: واعتصمو بحبل الله جمعیا و لا تفرقوا مقصود از حبل الله كیست ؟ حضرت با دست مبارك خود به على (علیه السلام ) اشاره نمود و فرمود این است حبل الله هر كه بدین شخص تمسك جوید در دنیا و آخرت گمرده نگردد آن مرد على (علیه السلام ) را بغل نمود و بوسید و از مسجد خارج شد.

 

يکشنبه 22/6/1394 - 9:14
پسندیدم 0
UserName