رفاقت زیبا
توسط : mansoor43

راز بودن باررفیقان نی کلک نی شد ریا

عاشقـــــی دلدادگی پایندگــــــی شد مدعا

همدلی و هم صدائی با رفیقان زندگیست

منتهی با حرف حق وهر کدامــی کز خدا

فی البداهه: منصور مقدم 19/6/1394

پنج شنبه 19/6/1394 - 15:33
پسندیدم 0
UserName