هفده شهریور
توسط : mansoor43

 هفــده شهریور و یاد شهیـدان  جاودان

یادشــان در خاطر پیرو جوان در یادمان

پرکشیـــدن حــق طلب بودند یاران شهید

خونشان ظلمی زدودرنگین نموده آسمان

فی البداهه: منصور مقدم 16/6/1394

 

دوشنبه 16/6/1394 - 19:35
پسندیدم 0
UserName