جوانی و یاد خدا
توسط : mansoor43

 غافل از یاد خدا کی جوانی استاد          یاد حق گرخوش کند او گشته راد

عاقل و باهوش دینــدار است یقین        این جوان را خوش بین نیکو نهاد

 فی البداهه: منصور مقدم 15/6/1394

 
يکشنبه 15/6/1394 - 17:53
پسندیدم 0
UserName