صبر و ظفر
توسط : mansoor43

این بدان صبر  وظفر باهم هم قرین

اهل صبــــــــرند در دو دنیا نازنین

اهل حکـــمت صابرند برهر  بــــــلا

صبر کن  چون صــابــران اهل یقین

فی البداهه : منصور مقدم 12/6/1394

پنج شنبه 12/6/1394 - 22:37
پسندیدم 0
UserName