داستان هائی از زندگانی زندگانی حضرت علی (ع) 561

 

على (ع ) مبین حدود الهى

 

  پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم على (علیه السلام ) را به فرماندهى لشكرى به یمن فرستاد. هنگام بازگشت على (علیه السلام ) براى ملاقات پیغمبر صلى الله علیه و آله و سلم عزم مكه كرد در نزدیكى هاى مكه فردى را به جاى خویش به سرپرستى لشكر اسلام گذاشت و خود براى گزارش ‍ سفر زودتر به سوى رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم شتافت آن شخص لباسهاى حله را كه على (علیه السلام ) همراه آورده بود در بین لشكریان تقسیم كرد تا با لباسهاى نو وارد مكه بشوند وقتى كه على (علیه السلام ) برگشت و این منظره را دید به این عمل اعتراض كرد، فرمود: آنها نبایستى قبل از آنكه از پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم كسب تكلیف كنند درباره اشیاء و غنائم كه از آن بیت المال بود تصرفى كنند، از این رو على (علیه السلام ) دستور داد تا حله ها را از تن خود بیرون كنند و آنها را تحویل دهند تا پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله و سلم خودشان درباره آنها تصمیم بگیرد لشكریان على (علیه السلام ) از این دستور امام ناراحت شدند لذا وقتى به حضور پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم رسیدند فورا از خشونت امام على (علیه السلام ) در مورد حله ها شكایت كردند. پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم فرمود: مردم از على (علیه السلام ) شكوه كنید بخدا سوگند او در راه خدا شدیدتر از این است كه كسى درباره وى شكایت كند

 

پنج شنبه 12/6/1394 - 9:16
پسندیدم 0
UserName