نان مفت
توسط : mansoor43

 گاه از بـی حالـی گه نان مفت

تنبلی آمد کــــــه بابد باز گفت

قـــدرخود را گر دانی ای جوان

می توان الماس گونه کارسفت

فی البداهه منصور مقدم 31/5/1394

شنبه 31/5/1394 - 19:32
پسندیدم 0
UserName