مناظره خدا و شیطان
توسط : ایران2264
خدا: اى ابلیس! چه چیز مانع تو از سجده كردن بر مخلوقى شد كه با قدرت خود آفریدم. آیا تكبر كردى یا از برترینها بودى برتر از این كه فرمان سجود به تو داده شود؟

شیطان: من از او (آدم) بهترم، مرا از آتش آفریده‏اى و او را ازگل.

خدا: از آسمانها (و صفوف ملائكه) خارج شو كه تو رانده درگاه منى اینجا جاى پاكان و مقربان است، نه جاى آلودگان و سركشان و تاریك دلان و مسلما لعنت من بر تو تا روز قیامت خواهد بود و همیشه مطرود از رحمت من خواهى بود.

شیطان: پروردگارا! مرا تا روزى كه انسانها برانگیخته مى‏شوند مهلت ده مهلتى كه از فرزندان آدم انتقام گیرم، و همه را به گمراهى بكشانم.

خدا: تو از مهلت داده شدگانى ولى نه تا روز رستاخیز و مبعوث شدن خلایق بلكه تا روز و زمان معینى.

شیطان: به عزّتت سوگند كه همه آنان را گمراه خواهم كرد مگر بندگان مخلص تو از میان آنها، آن گاه از پیش و از پس و از چپ و راست بر آنها مى‏تازم. و بیشترینشان را شكرگزار نخواهى یافت.

خدا: به حق سوگند، و حق مى‏گویم كه جهنم را از تو و هر كدام از آنان كه از تو پیروی کنند پر خواهم كرد.
پنج شنبه 18/4/1394 - 13:29
پسندیدم 0
UserName