داستان با جان و دل گوش كردن !
توسط : mo_1443

حکایت آموزنده,حکایت مدیریتی

داستان آموزنده  با جان و دل گوش كردن

 

مردی كه دیگر تحمل مشاجرات با همسر خود را نداشت، از استادی تقاضای كمك كرد.

به استاد گفت: «به محض اینكه یكی از ما شروع به صحبت می‌كند، دیگری حرف او را قطع می‌كند. بحث آغاز می‌شود و باز هم كار ما به مشاجره می‌كشد. بعد هم هر دو بدخلق می‌شویم. در حالی كه یكدیگر را بسیار دوست داریم، اما نمی‌توانیم به این وضعیت ادامه دهیم. دیگر نمی‌دانم كه چه باید بكنم.»

استاد گفت: «باید گوش كردن به سخنان همسرت را یاد بگیری. وقتی این اصل را رعایت كردی، دوباره نزد من بیا.»

مرد سه ماه بعد نزد استاد آمد و گفت كه یاد گرفته است به تمام سخنان همسرش گوش دهد. استاد لبخندی زد و گفت: «بسیار خوب. اگر می‌خواهی زندگی زناشویی موفقی داشته باشی باید یاد بگیری به تمام حرف‌هایی كه نمی‌زند هم گوش كنی.»

 

منبع:mgtsolution.com

سه شنبه 29/2/1394 - 20:0
پسندیدم 0
UserName