عیدی 22 بهمن به ستاره شناسها : 4 درصد تصادف ستارگان؛

 

بسم الله الرحمان الرحیم

*مجید مجنون جان دلبندم*

 

 

بمناسبت 22 بهمن

عیدی مجید دلبندم به ستاره شناسها :

( قبل در ضمیمه دلبندم شماره 19 )

 


  

  


 

 

    

 

 

 

4 درصد تصادف ستارگان؛  


به نظر شما فضای بین ستاره ها در فضا چقدر است؟  و درچه فاصله ای ازهم قرار دارند؟
سی گرم از اجرام آسمانی در چه میزان مساحتی پراکنده شده؟
ستارگان دارای صورت فلکی مشخصی هستند چینش ستارگان با کیست؟
نگه داشتن ستارگان از انحراف از مدار خویش با کیست؟
ژرژ گاموف که عمر خود را در شناسایی ستارگان و وسعت فضا صرف کرده است میگوید :
فضا به اندازه ای وسیع است که اگر هرستاره رابه اندازه یک ماسه به قطر ١ میلیمتر فرض کنید در هر کیلومتر مکعب ازفضا فقط یک دانه از این ماسه ها موجود است،
سپس گفت فاصله فضایی میان این ستاره ها بقدری زیاد است که حتی اگر دو ستاره مجاور مستقیما به طرف یکدیگر به حرکت در آیند پنجاه هزار سال طول خواهد کشید تا با هم تصادم کنند!
مولف کتاب از کهکشان تا انسان می گوید :
اگر جرم تمام کهکشان‌ها را بطور مساوی در فضا پخش می کردند؛
به هر 1609000000000000000کیلومتر مربع،
فقط سی گرم. ماده می رسید!
اما عجیب تر از این هم نگاه داشتن این اجرام. در فضا به گونه ای است که مسیر مشخصی دارند
که از مدارها منحرف نمیشوند و مسیر ثابت را طی می کنند و اگر هم از مسیر ثابت خارج شوند قدرت قرار دادن دوباره این ستاره ها در مسیرش با کیست به نحوی که با هم برخوردی نداشته باشند
همه این ها را خدا جون در کتاب آسمانیش قرآن مجید هزار و چهارصد سال پیش به ما گوشزد فرموده!
به این آیات توجه بفرمایید :
(( خدا آفریدگاری است که آسمان را (باهمه اجرام موجود در ارتفاع دهها و صدها و هزاران میلیون سال نوری)  برافراشته و با ستون هایی که شما نمی بینید نگاه داشته است))  < رعد/٢ >
این مطلب اشاره است به نگهداری اینها اما جالب است بدانید که نگهداری اینها به حرکت دادن اینهاست نه لزوما ثابت نگه داشتن اینها!
تا حالا شده که سطل ماستی را بچرخانید ولی ماستهایش نریزد دلیل آن چیزی جز نیروی گریز ازمرکز وقانون جاذبه نیست؛
حال اگر لحظه ای ظرف را در هوا ثابت نگه دارید چه می شود درست است ماست سرتاپای انسان را سفید می کند!
))  بی تردید خداوند آسمانها و زمین را از اینکه منحرف و زایل شوند نگه می دارد و جز او نمی تواند آنها را از انحراف نگه دارد( واوست که اگر بخواهد از انحراف نگه می‌دارد آنها را حتی بعد از انحراف یا نابود می گرداند))  < فاطر /41>
خیلی جالب است بدانید که خداوند در اینجا برای اصلاح بندگان بعضا سرکشش از نوعی تضاد استفاده فرمودند؛
شما ببینید خداوند مهربان آنجا که بحث ستارگان و انحراف آنها از مسیر اصلی است آخر آیه می فرماید که (( من بردبار و بخشنده هستم(پس از انحراف و بازگشت به مسیر) ))
آیا این ستارگان تکلیف دارند؟
نه این برای آگاهی به ماست که ببینیم این خدایی که ستاره های میلیاردی را جا به جا می کند همان خداییست که ما در دنیا برزخ و قیامت با چشم دل میبینیم که ما را باید ببخشد،
و خداوند در این جا که محل جلوه نمایی و اظهار قدرت و نشان دادن وذکر قدرت نامنتهای خویش است که چنین ستاره هایی آفریده و به حرکت در آورده از این فرصت استفاده می کند و برای هدایت ما می فرماید : من بردبار و بخشنده ام واین آدم عاصی و غافل هرچه که هست از کواکب و ستاره ها که بزرگتر نیست که هر گاه از مسیر اصلی منحرف شوند به اذن خداوند قابل بازگشتند آدمی هم همین گونه است که میتواند بازگردد اگر خدا بخواهد و راه بازگشتش را سد نکرده باشد و این تنها خداست که بخشنده است.
اما در سه آیه بعد می بینیم با این که زمین و تمام موجوداتش در مقابل گیتی کمتر از یک گرده غبار است برای اینکه به این انسان فراموشکار قدرتش را یادآوری کند و او را جای خودش بنشاند آخر آیه می فرماید (( خداوند همواره عالم و قدرتمند است))  < فاطر /۴۴>
شاید هم به خاطر این است که مردم مخصوصا در صدر اسلام هیچ درک و تصویری از عالم بالا نداشتند و از طرفی هم خداوند متعال اراده فرموده بود که در آینده یادآوری برای مومنین و تلنگری به کافرین باشد و در هر صورت خداوند آگاه است بر همه هستی

 

 تعالی الله عن ما یصفون

 


 

 

   دنباله دارد ..

*مجیدمجنون جان دلبندم*

 

سه شنبه 21/11/1393 - 17:18
پسندیدم 0
UserName