عیدی 22 بهمن به ستاره شناسها : 2 چهل تمدن بشری در فضا!؟

 

بسم الله الرحمان الرحیم

*مجید مجنون جان دلبندم*

 

 

بمناسبت 22 بهمن

عیدی مجید دلبندم به ستاره شناسها :

( قبل در ضمیمه دلبندم شماره 19 )

 


  

  

 

 

 

 

2 چهل تمدن بشری در فضا!؟ :

 

 

اکنون که ما در این جهان هستی هستیم حدود صد هزار میلیون خورشید وجود دارد که هر کدام یک کهکشان را مانند منظومه شمسی ما تشکیل می دهند که مرکز آن قرار می گیرند و حدود صدهزار میلیون ستاره دارند که سیارات و اقمار سیارات بر گرد آن می گردند و حاصل ضرب آن میشود ده هزار میلیارد میلیارد یعنی :
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
خوب حالا اگر مثلا از دو قرن پیش آنطرف شخصی این حرفها را می زد می خندیدند و باورشان نمی شد اما امام صادق ما شیعه ها سلام خدا بر او 1400
سال قبل این مطلب را فرمودند و شیعه از او پذیرفت چرا که او را نایب حق در زمین می دانستند که آرامش گیتی از وجود مبارک اینهاست و حالاست که این سخن به مدد ماشیعه های آینده می آید وموجبات هدایت انسان را فراهم و او را از پلیدیها و رذالت رهانده و به یک آدم به تمام معنی بدل می نماید،  مگر می شود که آدمی این فرمایشات گهربار را که چون گنجی به ما رسیده بشنود و نستاید و در دل او طوفان نشود آری امام صادق علیه السلام فرموده :
همانا ورای این خورشید شما،  چهل خورشید دیگر در عالم هستی وجود دارد.
که این عدد چهل البته در قول عرب منظور مقدار زیاد است و نه فقط چهل تا همانطور که اشاره شد؛
اما ممکن است منظور امام صادق علیه السلام همین چهل فقط بوده باشد ولی منظور آندسته از خورشید هایی باشند که حیات می دهند و این با نظر دانشمندی که گفته ششصد ستاره قابل زندگی در کهکشان ما و ششصد میلیون در جهان وجود دارد)  اطلاعات سال چهل وسه)  و یا دانشمند دیگری که گفته در کهکشان ما که منظومه شمسی جزوش است هزار میلیون کره قابل مسکن وجود دارد با این قول امام اختلافی ندارد چرا که منظور به احتمال زیاد می تواند این باشد که ستاره هایی که درآن فعلا تمدن هست نه اینکه قابلیت مسکن را فقط داشته باشند و یا اینکه در آن مانند سبک زندگی هوشمند انسانی باشد و نه زندگی حیوانی یا نباتیش همانطور که ازکلام امام بر می آید که فرمودند( اربعین عین شمس)  و این عین در عربی بمعنی چشم هست به معنی چشمه هم هست که این حیات را احتمال دارد برساند و قرآن هم که کلام خداست هم بیان میدارد که((در زمین و آسمانها موجوداتی هستند(ناشناخته و از هم بی اطلاع )که خدا می فرماید اما ما به اجتماع اینها قدرت داریم هر زمانی که بخواهیم)) < شوری بیست و نه>
البته این انسان با کندو کاوهایی که در زمین و غواصان غواصی هایی که در دریاها انجام داده تا حدی به دنیای ناشناخته ها رسیده ولی در آسمان علیرغم فضاپیماهایی که ساخته و ماهواره هایی که انداخته در آسمانها فقط تحیر و حقارت خود را بیشتر کرده!
اما چون آسمانها آورده شده می فهماندکه فقط جو زمین ملاک نیست و آسمانها فراتر از آن را شامل می شود که قطعا موجودی هست الا اینکه منظور از آسمانها هفت آسمان که به برزخ و بهشت میخورد و منظور اجتماع قیامت و روحی باشد و خداوند داناتر است.
البته حضرت امام صادق علیه السلام در جای دیگری هم سری از اسرار فضا و ستاره ها را بیان فرموده که تازه به آن رسیده اند و آن میزان سرعت ستارگان است امام زمانیکه مردم اصلا نمی دانستند ستاره چیست و یا اگر هم می دانستند ثابت می دانستند فرموده که ستاره‌ها یا آرام میروند یا متوسط یا به سرعت، و باید قرنها بگذرد تا دانش بشر بیشتر شود واین کشف شود و عقیده ما محکمتر و شیعه بیشتر شود؛
دانشمند های عصر ما می گویند سرعت ستاره ها از ده کیلومتر در ثانیه هست تا سیصد چهار صد و در نهایت ستاره هایی با سرعت سرسام آور 3000هزار کیلومتر هم در فضا هست در ثانیه
  


 

 

   دنباله دارد ..

*مجیدمجنون جان دلبندم*

 

سه شنبه 21/11/1393 - 17:8
پسندیدم 0
UserName