رسيدن به خدا رسيدن به خداوند، با او بودن در تمامي ابعاد زندگي است، نه فقط در شرايط ممتازي ه
توسط : MCLAREN
رسيدن به خدا

رسيدن به خداوند، با او بودن در تمامي ابعاد زندگي است، نه فقط در شرايط ممتازي همچون لحظات ارتباط با خدا يا نيايش.
همواره بايد خدا را تجربه كرد- به هنگام قدم زدن در جاده، تنفس هواي آلوده، به هنگام شادي، نوشيدن يك نوشابه، به هنگام تلاش براي فهميدن متني كه در حال مطالعه اش هستيم- خداوند در همه ء اينها آميخته است و هر موقعيتي براي درك او و گفتن اينكه: " خدا با ماست" كافي مي باشد.


كليد عرفان، تلاش براي ديدن آن چيزي است كه در پشت هر چيز نهفته است، كه پايداري و مقاومت است، باز نايستادن در سطح، و هر چيز را يك نماد، يك نشانه، يك آيين، يك نگاره دانستن است.


براي كسي كه خداوند را تجربه مي كند، جهان يك پيام عظيم است.لئوناردو بوف

چهارشنبه 18/3/1384 - 9:10
پسندیدم 0
UserName