سلام رفقا فردا روز پيروزيه روز له كردن بحرين روز صعود فردا روز شاديه يه ملته اي
توسط : MCLAREN
سلام رفقا
فردا روز پيروزيه روز له كردن بحرين روز صعود
فردا روز شاديه يه ملته
ايشالله فردا بچه ها با يه بازي هجومي يه برد ملس بدست بيارن و روي هر چي بحريني رو كم كنن

دوست دارم فردا بعد برد ايران سايتو با ايران فقط ايران بتركونيد

به اميد پيروزي ايران و خوشحالي تمامي مردم ايران و به كوري چشم تماميه دشمنان ايران

سه شنبه 17/3/1384 - 13:5
پسندیدم 0
UserName