سلام به دوستاي گلم من سه چهار روزه سيستوماتيكمو فرستادم (منظورم كپي شناسنامه ست، البته با ايم
توسط : MCLAREN
سلام به دوستاي گلم
من سه چهار روزه سيستوماتيكمو فرستادم (منظورم كپي شناسنامه ست، البته با ايميل)ولي هنوز تاييد نهايي نشدم
اگه دوستاي پيشكسوتم به من بگن چند روزه تاييد نهايي صورت ميگيره منو از انتظاري بس بزرگ رهايي دادن
جبران ميكنم .............حتما
يکشنبه 15/3/1384 - 11:29
پسندیدم 0
UserName