خواص صلوات
توسط : ایران2264
نوشتن صلوات

رسول خدا(ص)فرمودند:

هر کس در کتابی یا نوشته ای بر من صلوات بنویسد,تا زمانی که نام من در آن کتاب هست فرشتگان پیوسته برای او از درگاه حق طلب آمرزش می کنند.

صلوات جهت حاجت

رسول خدا(ص)فرمودند:

صلوات فرستادن شما بر من باعث روا شدن حاجت های شماست وخدا را از شما راضی می گرداند واعمال شما را پاک و پاکیزه می کند.


محوشدن گناهان با صلوات


رسول خدا(ص)فرمودند:

هر کس یک بار بر من صلوات بفرستد,از گناهان او ذره ای باقی نمی ماند.

ثبت نشدن گناه تا سه روز با صلوات

رسول خدا(ص)فرمودند:

هر کس یک مرتبه بر من صلوات بفرستد,آن دو ملکی که محافظ رفتار او هستند,تا سه روز هیچگناهی برای او نمی نویسند.

آمرزش گناهان با صلوات

رسول خدا(ص)فرمودند:

هر کس هر روز از روی شوق ومحبت به من سه مرتبه صلوات بفرستد,بر خدا لازم می شود که گناهان او را بیامرزد,در همان روز یا همان شب.

12

چهارشنبه 15/5/1393 - 22:45
پسندیدم 0
UserName