پرسپوليس سرور كل ايران هي من ميخوام هيچي به اين سوراخا نگم خودشون اصرار ميكنن بيا يه چيزي به
توسط : MCLAREN
پرسپوليس سرور كل ايران
هي من ميخوام هيچي به اين سوراخا نگم خودشون اصرار ميكنن بيا يه چيزي به من بگو
ببين شبرو
اولا درست صحبت كن
دوما شاخ بازي در نيار و الا شاختو ميشكونم
سوما ،تو خودت فكر ميكني كه خيلي گنده اي، ريز ميبينمت
چهارما نبينم ديگه به يكي از پرسپوليسي هاي گل گير بدي وگرنه زير چرخهام لهت ميكنم
اين از تو
و اما روبيسا
ديديم آخه چقدر هم خوب بازي ميكنه ( منظورم رضا دماغه)
تو يه نيمه يه توپ به پاش نخورد!!!!!! آدم اين قدر لفت و لوچ؟؟؟؟
اصلا معلوم نيست چرا اونو به تيم ملي راه دادن
البته اين احتمال هم وجود كه اونو واسه خنده آورده باشن!!!!
و اما سخن آخر
پرسپوليس برقرار هميشه****هيچي مثل پرسپوليس نميشه
از metal boy نيز به خاطر نظري كه داده بود تشكر ميكنم
چهارشنبه 11/3/1384 - 13:33
پسندیدم 0
UserName