ايران با خوش شانسي تمام به مرحله ي بعد صعود كرد وجدانن كم مونده بود آبرومون بره اميدوا
توسط : MCLAREN
ايران با خوش شانسي تمام به مرحله ي بعد صعود كرد
وجدانن كم مونده بود آبرومون بره
اميدوارم ديگه بريم برا قهرماني
چهارشنبه 11/3/1384 - 12:56
پسندیدم 0
UserName