قرآن مشعل علم اروپا

از حضرت امام رضا (ع) نقل شده كه از امام صادق (ع) پرسیدند: چه سری است كه قرآن هر چه زمان بیشتر بر او می گذرد و هر چه بیشتر تلاوت می شود بر طراوت و تازگیش افزوده می گردد؟
امام صادق (ع) فرمودند: برای این كه قرآن تنها برای یك زمان و نه زمان دیگر و برای یك مردم و نه مردم دیگر، نازل نشده، بلكه همه زمان ها و همه مردم نازل شده است.
معنا و مفهوم این حدیث بر همگان روشن است و نیاز به هیچ توضیحی نیست چرا كه در طول تاریخ ثابت شده است كه اگر چنانچه در طرز تفكر و معلومات و اندیشه ها اختلاف شدیدی وجود داشته است باز قرآن بر زمان ها و افكار پیشی گرفته و آنقدر معانی و مفاهیم قابل درك و استناد عرضه كرده كه ظرفیت زمانه را اشباع نموده است.
خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی (ص) درباره رمز ماندگاری و نامیرایی این كتاب آسمانی می فرماید: «مثل قرآن، مثل خورشید و ماه است و مثل آن دو همیشه در جریان است. یعنی ثابت و یكنواخت نیست و یك جا میخكوب نمی شود» به راستی معجزه پیامبر اعظم (ص) بزرگترین اعجاز در عمر دنیاست كه هیچ چیز با آن قیاس نمی شود. با احترام به تمامی پیروان ادیان الهی كه گاه كتاب آنان به فراخور زمان دست خوش تغییر و تحریف شده ولی شریعت مسلمین هیچ گاه تحریفی را به خود راه نداده است و اگر كسی در هر برهه ای خواسته به مقابله با كتاب خدا برخیزد و با خیال خام خود حتی آیه ای به تقلید از آن بیاورد رسوای عام و خاص گردیده و مورد تمسخر دیگران واقع شده است.
مكتب قرآن، مكتب ظلم ستیزی، بیداری، عدالت و آگاهی است لذا بسیاری از دشمنان و مغرضان برای آن كه بتوانند چند صباحی بر مردم حكومت كنند سعی كرده اند تا جامعه و یا حداقل خواص خود را از قرآن دور نگه دارند. ولی انوار الهی همانند خورشید و ماه كه رسول خدا (ص) آن را مثال آورد، در زیر ابر پنهان نمانده و در نهایت حقیقت آشكار شده و آنان به راه رستگاری رهنمون شده اند. نمونه های بارز آن را می توان در اعتراف دانشمندان و اندیشمندان شرقی و غربی دید.

اعترافات دانشمندان غربی به اعجاز قرآن
دكتر یوهان ولفگانگ فون گوته ریاضی دان، شاعر و نویسنده آلمانی در این باره می گوید: «سالیان درازی كشیشان از خدا بی خبر، ما را از پی بردن به حقایق مقدس و عظمت آورنده آن، حضرت محمد (ص)، دور نگاه داشته بودند اما هر قدر در جاده علم و دانش قدم گذارده ایم پرده های جهل و تعصب نابجا از بین می رود و به زودی این كتاب توصیف ناپـذیر عالم را به خود جلب نموده و تأثیر عمیقی در علم و دانش جهان كرده، سرانجام محور افكار مردم جهان می گردد.» بعضی دیگر از دانشمندان و متفكرین غربی پیشرفت علمی، فرهنگی و رفاهی سرزمین های اروپایی را مدیون دین مبین اسلام و كلام الله مجید می دانند همچنان كه خلاصی بردگان آفریقایی، و اندلسی،
رهایی مردمان ضعیف از زیر ظلم امپراطوران روم و ایران، دانش و معرفت و دوری از خرافه پرستی سرزمین عربستان همه وامدار آخرین پیامبر یعنی حضرت محمد مصطفی (ص) و معجزه جاویدان او هستند.
اسلام شناس آلمانی، فریدریش دیتریشی Dietrici (1821- 1903) درباره خدمت قرآن و معارف مسلمین به اروپائیان معترف است كه: «همین علوم و معارف مسلمین بود كه اروپا را در قرن دهم میلادی جلوبرد، همان علومی كه سرچشمه آن قرآن كریم بود و اروپا از این حیث به اسلام مدیون است.»
ژول لابوم Joles Labeume اندیشمند و نویسنده و خاورشناس فرانسوی با اشاره به این كه تعلیمات و مواعظ قرآن تنها برای سران یك قوم نیست بلكه جهانی است می گوید: «مردم از هر نژاد و ملیتی كه هستند منصفانه باید موقعیت بشریت را از نظر علمی قبل از اسلام مورد مطالعه قرار دهد تا اعتراف كنند كه علم و دانش به معنای وسیع آن به وسیله مسلمین برای جهانیان آورده شده مسلمانان علوم و دانش خود را از قرآن كه مانند دریای دانش بود گرفته و از آن شهرهایی ساخته اند. قرآن برای همیشه زنده است و هر كسی از مردم جهان به قدر درك و استعداد خود از آن بهره برمی دارد.
«دینورت» یكی دیگر از شرق شناسان كه به بدهكاری اروپائیان نسبت به تعالیم اسلام اشاره می كند می گوید: «واجب است اعتراف كنیم كه علوم طبیعی و فلكی و فلسفه و ریاضیات كه در اروپا رواج گرفت عموما از بركت تعالیم قرآنی است و ما مدیون مسلمانانیم بلكه اروپا از این جهت، شهری از اسلام است!»
ژوزف هوردویچ Gosef hordvich دانشمند و خاورشناس آلمانی، قرآن را عاملی بسیار شگرف در بالا بردن فكر مسلمانان در اروپا می داند: «قرآن آنان را به تحقیقات علمی و پدید آوردن اندیشه ها سوق داد، قرآن موجب و انگیزه پیشروی مسلمانان، در سرزمین های اروپا گردید. در آنجا هنگامی كه تاریكی ها همه جا را فراگرفته بود اینان مشعل های انسانیت را برافروختند و به آستان علم خدماتی شایان كردند.»
راكستون Rockeston دانشمند اسكاتلندی است كه در جستجوی حقیقت با اسلام آشنا می شود وی می نویسد: «سالیان درازی در جستجوی حقیقت بودم تا اینكه حقیقت را در اسلام یافتم سپس قرآن مقدس را دیدم و شروع به خواندن آن كردم او بود كه تمام سؤالات مرا جواب گفت!!»
كتاب خدا از هرگونه دروغ پردازی و خیال و اوهام مبراست و دانشمندان آن را سراسر منطق و راستی می دانند كه بسیاری از مسائل لاینحل علمی، تحقیقی، مدنی، قضایی و... را پاسخ روشن می دهد و از آن به عنوان سرچشمه دانش و معرفت یاد می كنند.

علی مزینانی

 
چهارشنبه 2/11/1392 - 15:39
پسندیدم 0
UserName