انواع سوخت موشک
توسط : kastrol

این موارد چند نمونه از سوخت های قابل ساخت به صورت دستی برای موشک مدل است:

 پتاسیم پرمنگناب+پودر آلومینیوم

پتاسیم کلرات+منیزیم

پتاسیم نیترات+سوخت شکر

پنج شنبه 5/10/1392 - 18:38
پسندیدم 0
UserName