قيصر امين پور بيا اي دل از اين جا پر بگيريم ره كاشانه ي ديگر بگيريم بيا گم ك
توسط : MCLAREN
قيصر امين پور
بيا اي دل از اين جا پر بگيريم

ره كاشانه ي ديگر بگيريم
بيا گم كرده ي ديرين خود را
سراغ از لاله ي پرپر بگيريم
قيصر امين پور
شنبه 7/3/1384 - 23:3
پسندیدم 0
UserName