بابا طاهر به صحرا بنگرم صحرا ته وينم به دريا بنگرم دريا ته وينم چه در شهر و چه
توسط : MCLAREN
بابا طاهر
به صحرا بنگرم صحرا ته وينم
به دريا بنگرم دريا ته وينم
چه در شهر و چه در كوه وچه در دشت
به هر جا بنگرم آنجا ته وينم

بابا طاهر
شنبه 7/3/1384 - 10:21
پسندیدم 2
UserName