خلقت انسان و تكوّن جنین در رحم
توسط : bahaar88
پس امام (علیه السلام) فرمود كه: ابتدا مى كنم اى مفضل به یاد كردن خلقت انسان، پس عبرت گیر از آن.
اول عبرتها تدبیرى است كه حق تعالى در جنین مى فرماید: در رحم در حالى كه او محجوب است در سه ظلمت:
تاریكى شكم، تاریكى رحم، و تاریكى بچه دان در هنگامى كه او را چاره نیست در طلب غذایى و نه در دفع اذیتى و بلائى، و نه در جلب منفعتى، و نه در دفع مضرتى، پس جارى مى شود به سوى او از خون حیض آن مقدار كه غذاى او شود چنانچه آب غذا مى باشد براى نباتات.
-----------------------------------------
مفضل بن عمر
ترجمه: علامه محمد باقر مجلسى
دوشنبه 6/8/1392 - 17:18
پسندیدم 0
UserName
x