روئیدن مو در صورت مردان و حكمت آن
توسط : bahaar88
پس اگر مرد است مو به روى او مى رویاند كه علامت مردان و موجب عزت ایشان است كه به آن از حد طفلان و شباهت زنان بیرون مى رود.(1) و اگر زن باشد رویش را از مو پاك مى نماید تا حسن و نضارت و طراوتش باقى ماند و موجب میل مردان به سوى او گردد و به این جهت نسل انسان منقرض نگردد و نوع ایشان محفوظ باشد.
----------------------------------------------
1-و حضرت امام رضا - علیه السلام - فرموده: حق تعالى زینت داده مردان را به ریش، و قرار داده ریش را فضیلتى از براى مردان كه به آن امتیاز پیدا كنند از زنان. نك: سفینة البحار، ج 2، ص 508.
-----------------------------------------
مفضل بن عمر
ترجمه: علامه محمد باقر مجلسى
دوشنبه 6/8/1392 - 17:15
پسندیدم 0
UserName
x