برنیامدن ریش و راز آن
توسط : bahaar88
و اگر ریش به روى او نمى روئید، همیشه بر هیئت كودكان و زنان مى ماند و او را جلالتى و وقارى كه مردان را مى باشد به هم نمى رسید.
مفضل گفت: اى مولاى من! دیده ام بعضى از مردان را كه بر آن حالت مى مانند و ریش برنمى آورند تا پیر مى شوند، چه حكمت است در این؟
حضرت فرمود كه: این به واسطه آنچه است كه دستهاى ایشان پیش فرستاده و خدا ظلم كننده نیست بندگان خود را.(1)
مترجم گوید كه: ((شاید)) مراد آن باشد كه كرده هاى پدران ایشان سبب آن مى شود كه در اولاد ایشان این آثار ظاهر گردد، براى عبرت مردم. و حق تعالى اولاد او را عوضى كرامت فرماید با آن كه بر خداوند بعد از نعمت ایجاد، حسن صورت لازم نیست و از عدم آن جورى لازم نمى آید.
و محتمل است كه مراد آن باشد كه چون حق تعالى به علم كامل خود مى دانست كه از ایشان احوال قبیحه صادر خواهد شد، ایشان را بر این حالت خلق كرد.
----------------------------------------------
1-سوره انفال، آیه 51.
و در جزء خبرى است مروى از حضرت صادق - (علیه السلام) - كه شخصى از قوم عاد تكذیب حضرت یعقوب پیغمبر كرد، آن حضرت بر او نفرین كرد كه ریش او ریخته شود. پس به دعاى آن پیغمبر ریش آن مرد عادى بر سینه اش ریخته و امرد شد.
-----------------------------------------
مفضل بن عمر
ترجمه: علامه محمد باقر مجلسى
دوشنبه 6/8/1392 - 17:14
پسندیدم 0
UserName
x