علی را چه بنامم ؟!
توسط : anima49

 

اول خدا

 

................

 

 

 علی را چه بنامم ؟

علی را چه بخوانم ؟

ندانم، ندانم

ثنایش نتوانم، نتوانم

 

علی دست خدا بود

علی مست خدا بود .

علی را چه بنامم ؟

علی را چه بخوانم ؟

ندانم ندانم

ثنایش نتوانم نتوانم

 

خدا خواست كه خود را بنماید .

در جنت خود را برخ ما بگشاید .

علی ره بهمه خلق نشان داد .

علی رهبر مردان صفا بود

علی آینه ی پاك خدا بود .

علی را چه بنامم؟

علی را چه بخوانم؟

ندانم، ندانم

ثنایش نتوانم، نتوانم

***

علی گر چه خدا نیست

ولیكن ز خدا نیز جدا نیست

برو سوی علی تا كه وفا را بشناسی

ببر نام علی تا كه صفا را بشناسی .

اگر آینه خواهی كه به بینی رخ حق را

علی را بنگر تا كه خدا را بشناسی .

چه گویم سخن از او؟ كه نگنجد به بیانم

ندانم كه سخن را به چه وادی بكشانم ؟

ندانم، ندانم

ثنایش نتوانم، نتوانم

 

علی مرد حقیقت

عل شاه طریقت

عی مرهم دلهای خراب است

ره كوی علی راه صواب است

علی را چه بنامم؟

علی را چه بخوانم؟

ندانم، ندانم

ثنایش نتوانم، نتوانم

" مهدی سهیلی "

پنج شنبه 2/8/1392 - 13:46
پسندیدم 5
UserName