از اميد... ،متا،پريسا،رويا كوچولو وdevelop كمال تشكر رو دارم . بارونو دوست دارم هنوز ‌چون تو
توسط : MCLAREN
از اميد... ،متا،پريسا،رويا كوچولو وdevelop كمال تشكر رو دارم .
بارونو دوست دارم هنوز ‌چون تورو يادم مياره
حس ميكنم پيش مني وقتي كه بارون ميباره
بارونو دوست دارم هنوز بدون چترو سرپناه
وقتي كه حرفهاي دلم جا ميگيرن توي يه آب
شونه به شونه ميرفتيم منو تو ،توجشن بارون
حالا تو نيستيو خيسه چشماي منو خيابون
بارونو دوست داشتي يه روز تو خلوت پياده رو
پرسه ي پاييزي ما مرداد داغ دست تو
بارونو دوست داشتي يه روز عزيز هم پرسه ي من
بيا دوباره پا به پام تو كوچه ها قدم بزن
شونه به شونه ميرفتيم منو تو ،تو جشن بارون
حالا تو نيستيو خيسه چشماي منو خيابون
MCLAREN
شنبه 31/2/1384 - 20:35
پسندیدم 0
UserName