سلام رفقا. بعد بازي با سپاهان روي استقلاليم. . . پرسپوليس قهرمان 3 ......سپاهان 1 . . به ام
توسط : MCLAREN
سلام رفقا.
بعد بازي با سپاهان روي استقلاليم.
.
.
پرسپوليس قهرمان 3 ......سپاهان 1
.
.
به اميد موفقيت پرسپوليس.
تا بعد بازي BY
DJ ................................ MACLAREN
جمعه 23/2/1384 - 21:40
پسندیدم 0
UserName