سلامي دلنواز براي تمامي پرسپوليسي ها.................... و گوش كركن براي استقلالي ها(سولاخي ها)....
توسط : MCLAREN
سلامي دلنواز براي تمامي پرسپوليسي ها....................
و گوش كركن براي استقلالي ها(سولاخي ها)................
اولا اين خبري كه ميگن استقلال داره قهرمان ميشه رو سه ساله كه دارن ميگن.
اگه استقلال قرار بود قهرمان بشه تا حالا شده بود.
من نميدونم اين استقلالي ها به چه اميدي زندگي ميكنن.
آخه آدم به يه تيم در پيتيم مي نازه.
از پرسپوليسي هاي گل عذر مي خوام كه اين قدر در مورد اين تيم دسته سومي حرف زدم و خواهش مي كنم خون خودشون رو كثيف نكنن.
فعلا...............DJ MACLAREN
جمعه 23/2/1384 - 16:42
پسندیدم 0
UserName