سلام دوستان. كارم راه افتاد. انشاءا... دستون برسه به زري........اشتباه نكنيد منظورم زري امام رضاست
توسط : MCLAREN
سلام دوستان.
كارم راه افتاد.
انشاءا... دستون برسه به زري........اشتباه نكنيد منظورم زري امام رضاست.
وهمچنين ازsetareh68 وhavard و anubis و سماء خانوم و شبروي تنها و metal boy به خاطر گذاشتن وقتشون براي من تشكر مي كنم.
دوستون دارم.........DJ MACLAREN
جمعه 23/2/1384 - 16:10
پسندیدم 0
UserName