آدینه گذشت و باز هم درماندیم
توسط : m_hadi47

آدینه گذشت و باز هم درماندیم

بر ما نزدى سرى و مضطرّ ماندیم

وصل تو كجا و ناامیدى ز كجا

تا جمعه بعد، چشم بر در ماندیم

"مصطفى دانش "

سه شنبه 8/5/1392 - 17:26
پسندیدم 0
UserName
x