اى عقده گشاى سینه‏ ها ادركنى
توسط : m_hadi47

اى عقده گشاى سینه‏ها ادركنى

بر جمله دردها دوا ادركنى

اى صدرنشین معرفت یا مهدى

اى حجت باقى خدا ادركنى

سه شنبه 8/5/1392 - 17:26
پسندیدم 0
UserName
x