ای کوی تو قبله ی مراد ادرکنی
توسط : m_hadi47

ای کوی تو قبله ی مراد ادرکنی

ای دادرس روز معاد ادکنی

ای گشته زفرط جود و احسان و عطا

مشهور و ملقب به جواد ادرکنی

سه شنبه 8/5/1392 - 17:23
پسندیدم 0
UserName
x