برگرد ای توسل شب زنده دارها
توسط : m_hadi47

برگرد ای توسل شب زنده دارها

پایان بده به گریه ی چشم انتظارها

از یک خروش ناله ی عشاق کوی تو

حاجت روا شوند هزاران هزارها

یک بار نیز پشت سرت را نگاه کن

دل بسته این پیاده به لطف سوارها

از درد بی حساب فقط داد میزنم

آیا نمیرسند به تو این هوارها؟!

ما را به جبر هم که شده سربه زیر کن

خیری ندیده ایم از این اختیار ها

باید برای دیدن تو مهزیار شد

یعنی گذشتن از همگان،محض یارها

شب ها بدون آمدنت صبح می شوند

برگرد ای توسل شب زنده دارها

این دستها به لطف تو ظرف گدایی اند

یاایها العزیزِ تمام ندارها

" علی اکبر لطیفیان "

سه شنبه 8/5/1392 - 17:23
پسندیدم 0
UserName
x