ای شاه نجف فدای لطف و كرمت
توسط : m_hadi47

ای شاه نجف فدای لطف و كرمت

جانم به فدای چارگوش حرمت

كی می شود از لطف بگویی یك بار

بعد از نجفم كربوبلا می برمت

 كمال مومنی

سه شنبه 8/5/1392 - 17:22
پسندیدم 0
UserName
x