یک نفر، آخر، از این قافله بر می گردد
توسط : m_hadi47

دوش می گقت کسی، چلچله بر می گردد 

یک نفر، آخر، از این قافله بر می گردد

آسمان رفته از اینجا و زمین دلگیر است

ماه من حوصله کن، حوصله؛ بر می گردد

آب بر آتش بدبختی مان می ریزد

آن که پایان شب غائله بر می گردد

بین سجّاده و محراب و خدا فاصله هاست

خبر آمد که در این فاصله بر می گردد

«اشهد انّ» دلم باز گواهی می داد

رکعت آخر این نافله بر می گردد

***

هر کسی رفت در این سلسله، جا ماند ولی -

یک نفر مرد از این مرحله بر می گردد...

 

" حسین سنگری "

سه شنبه 8/5/1392 - 17:18
پسندیدم 0
UserName
x