حرفهایی برای شنیدن
توسط : 2Esteghlal2

-کسی که سخنانش نه راست است و نه دورغ، «فیلسوف» است.

-کسی که راست و دروغ برای او یکی است، «متملق و چاپلوس» است.

-کسی که پول می گیرد تا دروغ بگوید، «دلال» است.

-کسی که دورغ می گوید تا پول بگیرد، «گداست».

-کسی که پول می گیرد تا راست و دروغ را تشخیص دهد، «قاضی» است.

-کسی که جز راست چیزی نمی گوید، «بچه» است.

-کسی که به خودش هم دروغ می گوید، «متکبر و خودپسند» است.

-کسی که دروغ خودش را باور می کند، «ابله» است.

-کسی که اصلا دروغ نمی گوید، «مرده» است!!!

-کسی که مردم سخنان راست او را دروغ می پندارند و به او می خندند، «دیوانه» است!!!

                و … تا ابد راست مقابل دروغ است…

سه شنبه 1/5/1392 - 11:6
پسندیدم 0
UserName