بیا که بی تو چه سرد است فصل ایمانم...
توسط : anima49

 

اول خدا

 

.......

 

 یا اباصالح المهدی عج ادرکنی مولا جان

 

تو آن دلیل خدایی که حاضری اما

 برای آمدنت ندبه خوانده ام آقا

 خدا کند که بتابی به باور مردم

 و گل کنی به بلندی عشق در دلها

 توفصل آخر منظومه ی خدایی عشق

 تمام سوره ی یاسین ، طلیعه ی طاها

 قیام حتمی عشقی ، قعود در قلبم

 سرادقات جمال تو ، جنت المأوی

 بیا که بی تو چه سرد است فصل ایمانم

 و با تو سبز و بهاری تمام باورها

" رضا محمد صالحی "

 

پنج شنبه 6/4/1392 - 12:3
پسندیدم 0
UserName