عدد لشگریان امام (علیه السلام) و آراء در آن
توسط : bahaar88
 مرحوم سید در لهوف مى ‏فرماید: از امام باقر (علیه السلام) مروى است كه عدد لشگر امام حسین (علیه السلام) چهل و پنج سوار و یكصد پیاده بوده.
مشهور از ارباب تاریخ گفته‏اند: تعداد سپاه آن جناب سى و دو سوار و چهل پیاده بودند.
برخى دیگر گفته‏اند تعداد سپاه آن حضرت مجموعا هفتاد و دو نفر بوده چنانچه جمعى دیگر تعداد آنها را هشتاد و چهار نفر گفته‏اند.
و در روایتى كه برخى نقل كرده‏اند آمده است كه تعداد لشگر امام (علیه السلام) نود و دو سوار و هشتاد و دو پیاده بوده است.

نام کتاب: مقتل الحسین (علیه السلام) از مدینه تا مدینه‏
نام نویسنده: مرحوم آیت الله سید محمد جواد ذهنى تهرانى (ره)

دوشنبه 18/10/1391 - 9:43
پسندیدم 0
UserName
x