مقاله مرحوم صدر قزوینى در حدائق الانس
توسط : bahaar88
مرحوم صدر قزوینى فرموده:
از زیر علم زهیر تا تحت رایت و علم حبیب بن مظاهر اصحاب و انصار و جان نثاران صف كشیدند و هم ثلثمائة راجل و فارس كلهم لیوث عوابس علیهم الدروع الداودیة متقلدین بالسیوف الهندیة متعلقین بالرماح الخطیة راكبین على الخیول العربیة و هم خیار امة المحمدیة.
یعنى: عدد لشگریان امام مظلوم سیصد نفر پیاده و سواره بود كه جملگى شیران شرزه بوده و زره‏هاى داودى در بر و شمشیرهاى هندى حمایل كرده و نیزه‏هاى خطى در دست داشته بر اسبهاى عربى سوار بوده در حالى كه بهترین افراد امت محمدى بودند آن زهاد و عباد به استقبال كوه آهن و فولاد رفتند و تیرها و شمشیرهاى دشمن را به سینه و صورت و گلو و روى خود خریدند، بهر صورت بعد از آنكه میمنه لشگر به وجود زهیر دلاور آراست و میسره به حمایت حبیب پیراست قلب لشگر را هم باید به علمدار بسپارند، این علم را به عَلم سلطانى و علامت و لواء اعظم نیز مى ‏نامند و نقش آن در لشگر بسیار حساس و مهم مى ‏باشد زیرا اگر در میان سپاه هزار علم باشد چشم همه علمدارها به آن علامت مى ‏باشد، اگر آن بر سر پا باشد لشگر آماده و بر سر جا استوار هستند خلاصه اگر در لشگر هزار علم بوده و جملگى صحیح و بر پا باشند ولى لواء اعظم سرنگون باشد همه لشگر فرار كرده و متفرق مى ‏شوند بنابراین چنین علمى  را غبث بدست هر كسى نمى ‏دهند بلكه دارنده آن باید صفت شجاعت و رشادت داشته، كرار غیر فرار باشد لذا خامس آل عباء (سلام الله علیه) لواء اعظم لشگر خود را بدست مبارك اشجع ناس و شجاع مهراس ثابت الاساس شیر بیشه پر دلى یعنى برادر والا گهرش حضرت ابوالفضل العباس سپرد.
همینكه امام (علیه السلام) علم خاصه خود را به دست با كفایت برادر داد و او را به قلب لشگر فرستاد آن نهنگ دریاى فتح و ظفر با شش برادر كوه پیكر كه شیران دشت یلى و پسران مرتضى على بودند با سلاح تمام از عقب برادر والا مقام خود روان شدند و همچنین برادر زاده‏ها یعنى قاسم بن حسن و احمد بن الحسن و ابوبكر بن الحسن و عبدالله بن حسن و حسن بن حسن و نیز بنى اعمام مانند:
عبدالله بن مسلم بن عقیل، عبیدالله بن مسلم بن عقیل و همچنین اولاد عقیل كه نه تن بودند باین شرح:
جعفر بن عقیل، عبدالرحمن بن عقیل، عبدالله اكبر بن عقیل، محمد بن ابى سعد بن عقیل، موسى بن عقیل، عون بن عقیل، عبدالله اصغر بن عقیل، على بن عقیل و احمد بن عقیل و اولاد جعفر بن ابى طالب كه از عبدالله جعفر بودند مثل عون بن عبدالله جعفر و محمد بن عبدالله جعفر تمام خویشان و اقارب حضرت كه قریب سى نفر بودند و هیجده نفر از آنها فرسان هیجاء بودند آمدند در گرد وجود مبارك قمر بنى هاشم صف بستند.

نام کتاب: مقتل الحسین (علیه السلام) از مدینه تا مدینه‏
نام نویسنده: مرحوم آیت الله سید محمد جواد ذهنى تهرانى (ره)

دوشنبه 18/10/1391 - 9:42
پسندیدم 0
UserName
x