ذكر اسامى یاوران حضرت امام حسین (علیه السلام)
توسط : bahaar88

یاوران امام (علیه السلام) دو دسته بودند:
اول: بنى هاشم و منسوبین به امام (علیه السلام)
دوم: اصحاب و یاوران از غیر بنى هاشم كه بین ایشان و امام (علیه السلام) خویشاوندى و نسبتى نبوده.

نام کتاب: مقتل الحسین (علیه السلام) از مدینه تا مدینه‏
نام نویسنده: مرحوم آیت الله سید محمد جواد ذهنى تهرانى (ره)

دوشنبه 18/10/1391 - 9:42
پسندیدم 0
UserName
x