اسامى بنى هاشم و منسوبین امام (علیه السلام)
توسط : bahaar88
الف: نه نفر كه جملگى برادر امام (علیه السلام) بوده و اسامى  مباركشان عبارت است از:
1 - عباس بن على بن ابیطالب معروف به حضرت ابوالفضل و قمر بنى هاشم‏
2 - عثمان بن على بن ابیطالب‏
3 - جعفر بن على بن ابیطالب‏
4 - عبدالله بن على بن ابیطالب‏
5 - محمد اصغر بن على بن ابیطالب‏
6 - عمر بن على بن ابیطالب ملقب به اَطَرف‏
7 - عون بن على بن ابیطالب‏
8 - ابوبكر بن على بن ابیطالب‏
9 - محمد اوسط بن على بن ابیطالب‏
ب: چهار تن از اولاد و فرزندان خود امام (علیه السلام) كه اسامى  شریفشان عبارت است از:
1 - حضرت على بن الحسین (علیه السلام) معروف به زین العابدین و سجاد
2 - حضرت على اكبر بن الحسین (علیه السلام)
3 - حضرت على اصغر بن الحسین (علیه السلام)
4 - حضرت عبدالله بن الحسین (علیه السلام)
ج: دوازده نفر كه جملگى فرزندان امام حسن مجتبى بوده و اسامى  مباركشان عبارت است از:
1 - حسن بن الحسن معروف به حسن مثنى‏
2 - عمرو بن الحسن‏
3 - قاسم بن الحسن‏
4 - عبدالله بن الحسن‏
5 - احمد بن الحسن‏
6 - محمد بن الحسن‏
7 - جعفر بن الحسن‏
8 - ابوبكر بن الحسن‏
9 - حسین بن الحسن ملقب به اثرم‏
10 - طلحة بن الحسن‏
11 - زید بن الحسن‏
12 - عبدالرحمن بن الحسن‏
د: چهارده تن از عموزادگان امام (علیه السلام) كه اسامى  شریفشان عبارتست از:
1 - عون اكبر بن عبدالله بن جعفر بن ابیطالب‏
2 - محمد بن عبدالله بن جعفر بن ابیطالب‏
3 - عون بن جعفر بن ابیطالب‏
4 - قاسم بن محمد بن جعفر بن ابیطالب‏
5 - عبیدالله بن عبدالله بن جعفر بن ابیطالب‏
6 - جعفر بن عقیل بن ابیطالب‏
7 - عبدالرحمن بن عقیل بن ابیطالب‏
8 - عبدالله بن مسلم بن عقیل‏
9 - محمد بن مسلم بن عقیل‏
10 - محمد بن ابى سعید بن عقیل‏
11 - عبدالله اصغر بن عقیل‏
12 - موسى بن عقیل بن ابیطالب‏
13 - على بن عقیل بن ابیطالب‏
14 - احمد بن عقیل بن ابیطالب‏
بنابر این تعداد بنى هاشم و منسوبین امام (علیه السلام) كه در كربلاء حضور داشتند 39 نفر بوده كه تمام آنها در روز عاشوراء شهید شدند باستثناء حضرت امام زین العابدین (علیه السلام).

نام کتاب: مقتل الحسین (علیه السلام) از مدینه تا مدینه‏
نام نویسنده: مرحوم آیت الله سید محمد جواد ذهنى تهرانى (ره)

دوشنبه 18/10/1391 - 9:41
پسندیدم 0
UserName
x